Wedstrijdreglement:

     “OPEN SNELDAMKAMPIOENSCHAP VAN DORDRECHT 2016”

 

Er wordt in één groep 12 ronden Zwitsers gespeeld  met de volgende categorieën:  

Categorie A   Rating > 1150
Categorie B  Rating 950 t/m1150
Categorie CRating < 950, of geen rating
Categorie Junioren     17 t/m 19 jaar, worden ingedeeld in categorie A, B of C
Categorie Aspiranten  14 t/m 16 jaar
Categorie Pupillen  11 t/m 13 jaar
Categorie Welpen  t/m 10 jaar
 

De KNDB ratinglijst van 1 juli 2015 zal van toepassing zijn. Inschrijving in een hogere categorie is toegestaan.

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen en tijdschema kan door de wedstrijdleiding worden besloten om het aantal ronden aan te passen.

In elk van de senioren categorieën zijn 7 geldprijzen te winnen, en voor de junioren, aspiranten, pupillen en welpen zijn in iedere categorie 3 bekers beschikbaar.

Het speeltempo is 5 minuten per speler plus 5 seconden per zet (Fisher systeem).

Een speler die voor het beëindigen van de partij door de tijdcontrole gaat heeft verloren.

De witspeler dient direct na afloop van hun partij het resultaat bij de wedstrijdleiding te melden. De zwartspeler zet de schijven weer op het bord voor de volgende ronde.

Er wordt gespeeld volgens het 2 punten systeem d.w.z. winst is 2 punten, remise is 1 punt en verlies is 0 punten.

Voor alle categorieën geldt dat bij gelijk eindigen in punten op plaatsen die recht geven op een prijs de WP de doorslag geven. Zijn deze precies gelijk dan volgt het SB, daarna het onderling resultaat, vervolgens het aantal winstpartijen en als laatste de TS rating (rating van de tegenstanders).

Indien niet anders vermeld wordt er gespeeld volgens de spelregels van de K.N.D.B.